Cases

Do learn share

Er du interesseret i at arbejde med madspild og øge dit bidrag til klimadagsordenen? Og er du nysgerrig på, hvordan andre virksomheder og organisationer arbejder med madspild?
Her på siden giver ONE\THIRD i samarbejde med en række virksomheder og organisationer indblik i konkrete eksempler på indsatser, der på forskellig vis handler om madspild. Dette kan forhåbentlig inspirere til, at mange flere kommer i gang med at arbejde med madspild.

De mange cases spænder bredt, og giver indblik i store såvel som små indsatser med varierende målgrupper og temaer for at tydeliggøre, at man på forskellige måder kan arbejde med madspild. De præsenterede indsatser viser, at der er meget, man kan gøre, uanset om man har et stort eller et lille budget til at løfte opgaven. Ude i landets fødevarevirksomheder foregår der mange gode og effektive indsatser inden for madspild.

Men der er brug for at flere prioritere denne dagsorden. Madspild står for samlet set 1,8 mio. tons CO2, svarende til godt 3 pct. af Danmarks samlede CO2-aftryk. Det samlede værditab for madspild er på 8,4 mia. kr. om året, hvor de 5,3 mia. kr. ender i husholdningens skraldespand

Gennem beskrivelsen af en række virksomheders rejse for at reducere madspild håber vi at motivere og inspirere andre til at søge samme vej: At arbejde konkret og målrettet mod at mindske og forebygge madspild.

Tiltag og værktøjer, der anvendes i danske virksomheder på tværs af fødevaresektoren

Bliv klogere

Se hele casekataloget her

Download