Primærproduktion

Nordic Greens

Fakta

Hvem er Nordic Greens?

Nordic Greens er et gartneri, der dyrker tomater, peber og agurker.

Virksomheden, der blev grundlagt i 1948 af Katrine & Alfred Pedersen, er beliggende på Belling på Fyn og har 221 ansatte.

I dag er Katrine & Alfreds søn, Mads, både daglig leder og ejer af Gartneriet Nordic Greens, og han er 4. generation af gartnere i familien.

Hvad er de primære kilder til madspild?

Madspildet opstår oftest som følge af udfordringer med klima og styring, herunder store udsving i vejret, der stresser planterne og skaber en anderledes produktion, der gør det vanskeligt at sikre et 1. klasses produkt. Udfordringerne resultater altså i 2 & 3. klasses produkter, der ikke kan afsættes.

Madspildet opstår endvidere i forbindelse med plantepasning og pakning af fx tomater, der falder af stilkene og bliver kørt over på gangene.

Hvor længe har de arbejdet med madspild?

Virksomheden har altid været fokuseret på data og viden omkring udfordringer med de forskellige sorter set i madspild- og økonomisk øjemed.
Indsatsen er dog intensiveret de seneste 4 år, hvor registrering er blevet yderligere detaljeret.

image-asset-1

Drivers og målsætninger

Primære drivers

Årsagen til at virksomheden for alvor satte ind i kampen mod madspild, var ønsket om at gøre op med de mange tomater, der blev kasseret fordi de ikke kunne leve op til æstetiske EU-standarder for 1 klasses produkter.

Tomater og øvrige produkter gik altså til spilde til trods for at de både kvalitetsmæssigt og smagsmæssigt var ligeså gode som 1. klasses produkter.

Virksomhedens ambition var at iværksætte tiltag, der kunne sikre afsætning af de frasorterede 2. klasses produkter.

Baggrunden for ambitionen var både et spørgsmål om spildte ressourcer og økonomi.

Mål med arbejdet

Virksomhedens ønske er at forbedre sig fra år til år – og altså reducere madspildet kontinuerligt.

Virksomhedens interne målsætning for år 2022 er, at madspild efter salg af 2. klasses produkter, udgør 1% af den samlede produktion. I madspildsmålsætningen er kun inkluderet 1 & 2. klasses produkter og altså ikke 3. klasses produkter. I 2020 var madspildet på 1,7% af den samlede produktion af 1 & 2. klasses produkter.

Sådan har de arbejdet med madspild

Salg af 2. klasses produkter til detailleddet og Foodservice (‘Grimme grøntsager’).

Forædling af 2. klasses produkter og evt. overskudsproduktion med henblik på længere holdbarhed.
Virksomheden har fx udviklet følgende forædlingsprodukter: ketchup, tomatsauce og pure.

Kampagneplan med afsæt i sæson og højproduktion:
Virksomheden udvikler og tilpasser løbende kampagner, der kan sikre afsætning af produkter, som er i sæson og/eller højproduktion.

Data som fundament for ansvarlig produktion:
Virksomheden bruger data som løbende dokumentation og opfølgning, herunder identificeres hvor udfordringerne er ned på hver enkelt sort, hvert drivhus og blok i drivhuset: Hvilke sorter har god holdbarhed? Hvilke sælger bedst ude i butikkerne? Hvilke har stort spild i butikkerne? Data gør det muligt at vælge nye sorter, lave rette sammensætning til næste sæson, fravælge sorter fx hvis der er for høj 2. klasses sortering ved en enkelt variant eller en lav holdbarhed.

Emballageudvikling:
Virksomheden har investeret i ny emballage, der øger holdbarheden på færdigvarer.

Lysproduktion og forskudt omplantning:
Indsatsen har resulteret i en mere stabil produktion, som minimerer risikoen for overproduktion.

Sortsudvikling:
Virksomheden er gået målrettet efter sorter med god holdbarhed frem for volumen.

Donation af overskudsvarer – ”back up løsning”, når produkter er tæt på udløbsdato:
Virksomheden samarbejder med FødevareBanken og Too Good To Go.

Samarbejde med Stop Spild Af Mad

Nye tiltag i pipleline

Virksomheden vil fortsat udvikle produkter, hvor øget holdbarhed gennem forædling er i fokus.

Virksomheden har i dag et godt samarbejde med Samsø Syltefabrik, der indgår i produktudviklingen.

Virksomheden overvejer at indgå i et samarbejde omkring ‘tørrede produkter’, der kan indtages som snacks.

Indsats - hvad har det krævet?

Strategisk

At arbejde med madspild er en strategisk beslutning – en del af virksomhedens bæredygtighedsstrategi, hvortil der er klare målsætninger.
Virksomheden er en del af Danmark mod madspild, hvor målet er 50% reduktion fra år 2015-2030.

Som led i strategien har samarbejdet med detailhandlen været et afgørende parameter – der skal være nogen i den anden ende til at tage imod 2. klasses produkterne.

Teknologisk

Datasystematik har været en afgørende faktor i arbejdet med madspild – i særdeleshed i forhold til at danne sig overblikket over, hvor udfordringerne er samt hvor der skal iværksættes nogle målrettede indsatser.

Data har altså været fundament og springbræt for det målrettede arbejde med madspild.

Organisatorisk

Virksomheden har oplevet stor opbakning fra alle ansatte i forhold til arbejdet med madspild.

I forhold til interne arbejdsprocesser, så har sortering været centralt – virksomheden har altid skulle håndtere de mange kilo, men i takt med madspildsindsatsen, har de forskellige produkter skulle håndteres og registreres på en anden måde.

Økonomisk

Virksomheden har foretaget en kalkulation og beregning i forhold til om madspildsindsatsen har kunne hænge sammen rent økonomisk – er det rentabelt? Herunder om virksomheden kunne få den rette kilopris og sikre afsætning af alle 2. klasses produkter.

Der er investeret i emballageløsninger, der øger holdbarhed.

Der er etableret samarbejde med Samsø syltefabrik, der forædler virksomhedens produkter.

Der er investeret i data, herunder bedre og mere detaljeret rapportering.

Effekt - hvad er opnået?

Madspildsreduktion

Siden 2018, hvor virksomheden begyndte at detaljeregistrere alle sine tal, er madspildet reduceret med 50% af tre omgange.

Virksomheden er gået fra omkring 550 tons i 2018 til 200 tons i 2020 – procentvis ift. de forskellige tomatvarianter, er der forskelligt udbytte – totaludbyttet er anderledes år efter år afhængigt af, hvilket mix af tomater, virksomheden har i sin produktion.

Virksomheden er gået fra 8% madspild af den samlede produktion (1 og 2. klasses produkter) til omkring 1,7% i 2020. De er altså 0,7% fra 2022 målsætningen på 1% madspild af den samlede produktion af 1 og 2. klasses produkter.

Konkurrencekraft

Madspildsindsatsen har i høj grad styrket virksomhedens CSR-profil og brand.

Virksomheden har fået meget opmærksomhed og omtale i medierne på baggrund af initiativer med Stop Spild Af Mad, herunder salget af ‘grimme grøntsager’ – her er det bl.a. forbrugernes interesse, der har sikret succes med afsætning.

Internt

Indsatsen har skabt stolthed og glæde i virksomheden.

Derudover har indsatsen skærpet medarbejdernes fokus og kompetencer – man bliver dygtigere til at identificere, hvor meget spild der er, udfordringer på de enkelte sorter og tænke i løsninger.

Bundlinje

Der har naturligt været et økonomisk incitament og en fortjeneste.

Sammen med detailleddet har virksomheden fundet en løsning, så salg af 2. klasses produkter både er rentabelt for virksomheden selv og detailleddet.

12234--04

"Det afgørende for vores succes med 2. klasses produkter, ‘grimme grøntsager’, det har været den åbne dialog med detailkæderne. Det har været rigtig vigtigt, at fortælle hvad vores udfordringer er, og hvad detailleddets muligheder er for at afsætte vores udfordringer. Vi er sikret en løbende afsætning af alle vores 2. klasses produkter og derfor er vores omkostninger med håndteringen af 2. klasses produkter, reduceret markant”

Claus Duedal Jakobsen, Salgschef hos Nordic Greens.

Bliv klogere

Se hele casekataloget her

Download