Privatlivspolitik


Dataansvar


Tænketanken ONE\THIRD behandler de personoplysninger, du giver os eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler. For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine rettigheder negativt. Vi behandler dine oplysninger med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv - og er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for identitetstyveri, eller anden negativ påvirkning.Følgende privatlivspolitik understøttes af ONE\THIRD’s politik for anvendelse af cookies.

Hvorfra stammer oplysningerne?


ONE\THIRD er dataansvarlig for de af dine personoplysninger, vi indsamler og behandler, når du bruger vores tjenester. Indsamling sker fx via din tilgang til indholdet på vores hjemmeside, hvis du kontakter os gennem vores kontaktoplysninger eller hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev.

Hvad bruges oplysningerne til?


ONE\THIRD behandler dine personoplysninger med henblik på at kunne besvare eventuelle henvendelser eller fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi anonymiserede oplysninger til at optimere vores services og indhold.

Hvilke oplysninger behandler vi?

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type oplysninger om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger ikke flere oplysninger, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Inden vi behandler dine personoplysninger, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af oplysninger om dig. Vi undersøger også, om nogle af de personoplysninger, vi anvender, kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form. Det kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, vi tilbyder dig.

Hvordan beskytter vi dine oplysninger?

I ONE\THIRD’s informationssikkerhedsarbejde efterlever vi kravene i ISO27001. Vi sikrer samtidig passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine personoplysninger, benytter vi også løsninger, der automatisk sikrer, at personoplysninger kun er tilgængelige for relevante medarbejdere.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

ONE\THIRD er en tænketank nedsat af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vi gemmer derfor dine oplysninger så længe, det er nødvendigt for at opfylde forpligtelser som offentlig myndighed og for at overholde gældende lovgivning.

Videregiver vi dine oplysninger?

Personoplysninger vil kun blive videregivet i det omfang, det kræves efter reglerne om aktindsigt i bl.a. offentlighedsloven”, med mindre oplysningerne er fortrolige. Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Hvilke rettigheder har du?

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
- At få adgang til og få ændret dine persondata.
- At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Du har også ret til at bede om at få berigtiget oplysninger der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med loven. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet eller begrænset dine oplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Såfremt ONE\THIRD ikke har lovhjemmel til at behandle dine personoplysninger, indhenter vi et samtykke til behandlingen.

I de tilfælde hvor behandlingen af dine oplysninger alene beror på dit samtykke, kan du vælge at trække dette samtykke tilbage.

Er der tale om et abonnement på vores nyhedsbrev, kan du til hver en tid afmelde det.  

Klageadgang

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at ONE\THIRD behandler dine oplysninger i strid med databeskyttelsesreglerne. Du kan læse mere om, hvordan du klager til datatilsynet på: www.datatilsynet.dk.

Love og regler

Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til ONE\THIRD’s behandling af dine personoplysninger, eller ønsker at gøre brug af dine databeskyttelsesretlige rettigheder, er du velkommen til at kontakte os:

ONE\THIRD, Tænketank om Forebyggelse af Madspild og Fødevaretab
c/o Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Slotsholmen 12, 1216 København K
E-mail: info@onethird.dk

 

Sign up for our newsletter
scroll