Tænketanken følger i relevant omfang privatlivspolitikken fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri – læs mere om ministeriets privatlivspolitik via følgende link: https://fvm.dk/footermenu/privatlivspolitik