Primærproduktion

DanRoots

Fakta

Hvem er DanRoots?

DanRoots er et af Danmarks største gartnerier, der producerer rodfrugter, herunder gulerødder, pastinakker, persillerødder og rødbeder.

Virksomheden er grundlagt i 1955 og nuværende ejer, Klaus Vestergård, er 3. generation på gartneriet.

Gennem de seneste år har DanRoots haft stort fokus på økologi og i dag kan alle rodfrugter leveres som økologiske.

Hvad er de primære kilder til madspild?

Madspildet opstår primært som følge af udfordringer med klima og styring: man kan aldrig vide hvad ‘naturen gemmer på’, hvilket gør det vanskeligt at strømline en grøntsagsproduktion.

Udfordringerne resulterer i at dele af produktionen ikke kan afsættes, da produkterne ikke lever op til æstetiske standarder fx er de for store eller har en plet. De er altså for ‘grimme’ til at komme i de respektive posestørrelser. Hver sæson er der derfor mange tons der kasseres.

Hvor længe har de arbejdet med madspild?

Madspindsindsatsten er et relativt nyt indsatsområde for virksomheden. De lancerede det første regulære madspildsprodukt ‘Mini gulerødder’ tilbage i september 2020.

historien_field

Drivers og målsætninger

Primære drivers

En intern arbejdsgruppe, der arbejder med fødevaresikkerhed og kvalitet, identificerede at mange små gulerødder blev frasorteret fordi de var for små, grimme eller havde en lille plet, hvorfor de ikke var egnet til at komme i 1 kilos poser. Via statistikker identificerede gruppen, at 105 tons blev frasorteret og kasseret på en sæson. Sæsonen forløber fra september til maj.

Virksomheden ønskede at finde ud af om gulerødderne kunne omsættes på anden vis og dermed få sin berettigelse, da de smagsmæssigt- og kvalitetsmæssigt var ganske fine.

Virksomhedens primære driver i forhold til indsatsen var bæredygtighed, herunder bæredygtig produktion – et ønske om at afsætte de ton, der frasorteres, som egentligt har sin berettigelse på markedet.

Mål med arbejdet

Målet er at forsætte den gode udvikling og som minimum opretholde salget af de frasorterede mini gulerødder til næste sæson. Det er svært at indikere vækstfaktorer på frasorterede varer, men øvelsen giver anledning til at tænke flere af rodfrugtvarianterne ind i konceptet og få afsat så mange af de frasorterede mini rødder som overhovedet muligt.

Sådan har de arbejdet med madspild

Samarbejde med Rema 1000 og Stop Spild Af Mad:
Virksomheden gik i dialog med Rema 1000 og fortalte hvor mange gulerødder, der blev kasseret, og indgik et samarbejde med henblik på at afsætte madspildsgulerødder som mini gulerødder i deres butikker.

I udviklingsarbejdet samarbejdede og sparrede virksomheden med Stop Spild Af Mad, der allerede havde et godt samarbejde med Rema 1000.

Overskudsgulerødder er gjort salgsbare:
Virksomheden har introduceret ‘madspildsgulerødderne’ under konceptet Stop Spild Af Mad, hvor alle frasorterede gulerødder, der er for små til at komme i en 1 kilos pose eller er ‘grimme’, anvendes som mini gulerødder.

Modsat andre poser på markedet med mini gulerødder, fylder virksomheden lidt ekstra gulerødder i posen. Virksomhedens poser indeholder 300 gram, hvor øvrige på markedet indeholder 250 gram.

Data og intern arbejdsgruppe skaber grundlag for viden om indsatsområder:
Virksomheden har en arbejdsgruppe, der arbejder med fødevaresikkerhed og kvalitet. Gruppen foretager løbende analyser af hvor meget der produceres, omsættes og kasseres. På denne måde har gruppen løbende et billede af, hvor det største spild opstår, hvorfra de kan iværksætte tiltag.

Nye tiltag i pipleline

Flere overskudsprodukter fra produktionen gøres salgsbare:

Virksomheden har i dag et godt samarbejde med Rema 1000 og Stop Spild Af Mad. Virksomheden ønsker at udvide eksisterende koncept, så flere frasorterede produkter kan blive solgt.

Nye veje til forarbejdning af produkter:

Virksomheden overvejer om eksisterende produkter kan omsættes/anvendes i forarbejdning af andre produkter – på denne måde sikres øget anvendelse.

Muligt samarbejde med hotel- og restaurationsbranchen samt catering:

Virksomheden overvejer at etablere nye samarbejder, da de ser at branchen kunne have en interesse i at arbejde med frasorterede og muligvis lidt større gulerødder.

Indsats - hvad har det krævet?

Strategisk

At arbejde med madspildsprodukter i form af mini gulerødder er en strategisk og rentabel beslutning, der indgår som led i virksomhedens bæredygtighedsstrategi.

Samarbejdet med Rema 1000 og Stop Spild af Mad var et afgørende parameter i effektuering af strategien. De var med til at udvikle og markedsføre produktet.

Strategisk har den første indsats med mini gulerødderne været med til at sætte nye tanker i gang.

Teknologisk

Data og rapporteringsværktøjer har været afgørende i forhold til at identificere mængder af frasorterede gulerødder.

Virksomheden havde allerede produktionskapacitet, lokaler og maskineri. Der var dog behov for et lidt anderledes set-up i produktionen.

Organisatorisk

Det har ikke krævet de store ændringer i forhold til arbejdsprocesser, da virksomheden allerede havde produktionskapacitet, lokaler og maskineri. De mange gulerødder blev desuden allerede sorteret og håndteret inden indsatsen blev sat i værk, hvorfor det umiddelbart ikke har krævet en stor indsats rent organisatorisk.

Indsatsen har dog betydet investering i tid, herunder et lidt anderledes set-up i produktionen for at kunne redegøre for de krav, der stilles til varer, der sælges i butikkerne (sporbarheden).

Økonomisk

Lanceringen af mini gulerødderne som madspildsprodukt har ikke været den største post rent økonomisk, da gulerødderne blev sorteret i forvejen og der var et produktionsanlæg, der kunne håndtere processen.

Der er investeret i design af nye poser og det er netop her at den største omkostning har været.

Effekt - hvad er opnået?

Madspildsreduktion

I sæsonen 2020 (september 2020 til maj 2021) blev der omsat 105 tons små gulerødder, der tidligere blev kasseret. Dette svarer til 350.000 poser med madspildsgulerødder.

Virksomheden ser et stort potentiale i forhold til øvrigt sortiment af rodfrugter.

Konkurrencekraft

Madspildsindsatsen har i høj grad styrket virksomhedens CSR-profil og brand.

Virksomheden har fået god omtale i medierne og nye potentielle salgskanaler har henvendt sig.

Derudover har virksomheden en række nye projekter i støbeskeen.

Internt

Indsatsen har skabt stolthed og glæde i virksomheden – man bidrager positivt i forhold til klimaet og ikke mindst virksomheden.

Af samme grund opleves et stort engagement i forhold til fremtidige tiltag.

Bundlinje

Der har naturligt været et økonomisk incitament og en fortjeneste. 105 tons små gulerødder, der tidligere blev kasseret, bliver nu omsat.

slider_rtg-1200x338

"Naturligvis bliver vi inspireret af at have succes med salget af de små frasorterede gulerødder, og det er klart, at det sætter nogle tanker i gang omkring, hvordan vi kan udnytte vores øvrige rodfrugtsproduktion. Men det kræver nogle beregninger på, hvad det vil betyde rent økonomisk, for ikke alle tiltag giver mening. Nu har vi fået øjnene op for tankegangen og den vil vi fokusere meget mere på”

Lone Kondrup Jensen, Project Director hos DanRoots.

Bliv klogere

Se hele casekataloget her

Download