Fødevareindustrien

Carlsberg

Fakta

Hvem er Carlsberg?

Carlsberg er et dansk bryggeriselskab, der producerer øl, cider, læskedrikke og vand-produkter.

Virksomheden er grundlagt i 1847 af J.C. Jacobsen og har omkring 40.000 ansatte på verdensplan. I dag er Carlsberg blandt de tre førende bryggerier i verden med produktion i omkring 35 lande.

Hovedkontoret ligger i Valby, men størstedelen af produktionen foregår i Fredericia og tapning af vand finder sted i Saltum.

Hvad er de primære kilder til madspild?

I virksomheden kan madspild opstå flere steder. Det kan opstår i produktionen – ved fremstilling af øl og læskedrikke. Det kan opstå efter produktionen – både i logistik og i de mere kommercielle dele fx som følge af kvalitetsproblemer eller hvis virksomheden har særlige kampagner, der resulterer i overskudsprodukter. Madspild kan også opstå under transport fx ved at emballagen beskadiges. Derudover kan madspildet opstå som følge af upræcis forecasting, hvorfor produkterne ikke kan afsættes.

Hvor længe har de arbejdet med madspild?

Virksomheden har altid været interesseret i at optimere ressourcer i forhold til produktionsplanlægning og salgsforecast.

Fokus er intensiveret de seneste år og virksomheden er blevet bedre til at skabe datatransparens igennem SAP, så der er et fuldstændigt overblik over madspildsmænger, herunder varenumre, processer mv., der genererer madspild.

green-fibre-bottle-prototype-with-carlsberg-pilsner

Drivers og målsætninger

Primære drivers

Det startede med at være økonomiske incitamenter, der drev fokusset på madspild.

Senere hen blev bæredygtighed – det bioøkonomiske – og ønsket om ikke at spilde ressourcer den primære driver.

I dag ser virksomheden, at de to parametre går hånd i hånd og begge er derfor centrale parametre, der driver indsatserne.

Mål med arbejdet

Virksomheden er en del af den frivillige aftale Danmark mod Madspild, hvor målet er at reducere madspild med 50% frem mod 2030. Udgangspunktet for målsætningen er år 2015.

Sådan har de arbejdet med madspild

Øget fokus på forecasting:
Virksomheden har et tæt samarbejde mellem produktion og salg – dvs. man producerer efter efterspørgsel. Salg har god dialog med kunden ift. at estimere hvor meget de forventer at sælge og så videregives informationen til produktionen via virksomhedens planlægningsteam.

Pakning, der øger holdbarhed:
Virksomheden har implementeret ‘DraughtMaster’ - en innovation inden for ølfustager, der reducerer madspild og forlænger holdbarhed. Når man laver et øl-skifte, så reduceres madspild med 69% - svarende til 4-6 fadøl. Holdbarheden ved den her type forpakning gør at øllen går fra at kunne holde 5-7 dage, når den er åbnet, til at holde 30 dage.

Brug af overskuds-/restproduktion til forskellige formål:
Virksomheden har lanceret madspildsøllen BRØØL – en øl på overskudsbrød.

Virksomheden videregiver mask og overskudsgær til dyrefoder.

Som følge af corona, valgte virksomheden at anvende alkobase til håndsprit, da efterspørgslen på øl faldt markant.

Internt salg af produkter, der er ved at overskride holdbarhedsdato:
Virksomheden har iværksat en intern smagsprøveordning, hvor medarbejdere kan købe produkter, der er tæt på at overskride sidste salgsdato samt intern anvendelse inden udløb.

Brug af data til at skabe transparens og løbende bevågenhed:
Gennem SAP er virksomheden blevet opmærksom på hvor madspildet opstår.

Virksomhedens planlægningsteam sender månedlige opdateringer ud til alle beslutningstagere i organisationen. Herfra kan træffes beslutninger om indsatsområder og evt. investeringer.

Etablering af partnerskaber:
Virksomheden har i samarbejde med Too Good To Go indført intelligent mærkning på udvalgte produkter: ”Bedst før, ofte god efter”. Virksomheden sørger desuden for at samarbejde og have dialog med leverandører i forhold til interessante og unikke teknologier, der kan mindske madspild.

Nye tiltag i pipleline

Upcycling af restprodukter:

Virksomheden vil gerne blive endnu bedre til at bruge restprodukter i produktion af nye produkter.

Svind og planlægning:

Virksomheden har netop igangsat et projekt forankret i supply chain: ‘War on Waste’, hvor målet er at blive bedre til at hindre svind som følge af en god planlægning.

Forpakninger:

Virksomheden har øget fokus på innovative forpakningsmuligheder med afsæt i forskellige kundesegmenter.

Indsats - hvad har det krævet?

Strategisk

Arbejdet med madspild er en del af virksomhedens bæredygtighedsstrategi.

Virksomheden er en del af Danmark mod Madspild, hvor målet er 50% reduktion fra år 2015-2030.

Teknologisk

Datasystematik og transparens har været en afgørende faktor i arbejdet med madspild – i særdeleshed i forhold til at danne sig overblikket over, hvor madspildet opstår samt hvorfor.

Virksomheden har implementeret nye forpakninger fx ‘DraughtMaster, der øger øllenes holdbarhed.

Organisatorisk

Virksomheden har trænet sine medarbejdere i produktionen i sortering af restprodukter.

Virksomheden har indgået aftaler med nye samarbejdspartnere.

Der er blevet nedsat et planlægningsteam, der arbejder med madspildsdata og sender månedlige opdateringer ud til alle beslutningstagere i virksomheden.

Økonomisk

Virksomheden har udarbejdet en business case i forhold til om madspildsindsatsen har kunne hænge sammen rent økonomisk – er det rentabelt? Business casen har altså været afsættet for igangsætning af tiltag.

Virksomheden har som del af indsatsen investeret i nye containere til sortering og nye forpakninger.

Effekt - hvad er opnået?

Madspildsreduktion

Virksomheden har reduceret sit madspild med 22% fra 2015-2020. Virksomheden er derfor næsten halvvejs i forhold til målsætningen på 50% frem mod 2030.

Konkurrencekraft

Madspildsindsatsen har styrket virksomhedens CSR-profil og brand.

Internt

Indsatsen har skabt stolthed og glæde i virksomheden.

Derudover har indsatsen skærpet medarbejdernes bevidsthed og kompetencer i forhold til at kigge på virksomhedens ressourcer og hvordan disse kan genanvendes.

Bundlinje

Der har naturligt været et økonomisk incitament og en gevinst ved indsatsen. Produkter, der tidligere er spildt, anvendes nu på anden vis.
Virksomhedens investeringer i forhold til madspildsindsatsen har været rentable.

profilflaske-med-humle-1

"Noget af det, der virkelig har hjulpet os på vej, det er i særdeleshed partnerskaber. Både i forhold til samarbejdet med vores leverandører, hvor der er en unik teknologi og måde at arbejde på. Det er selvfølgelig også vores kunder, hvor vi har et rigtig tæt samarbejde, hvor vi i fællesskab er blevet bedre til at estimere, hvor meget man forventer, der skal sælges - hvad er det eksempelvis for et slags event? hvilket publikum? Som vores eventchef sagde, så er der fx stor forskel på hvor meget øl, der bliver drukket til en Metallica koncert og en Justin Bieber koncert”

Tenna Skov Thorsted, Sustainability Manager hos Carlsberg Danmark.

Bliv klogere

Se hele casekataloget her

Download