WHAT WE DO

ONE\THIRD works with members of the think tank on projects and activities that will help combat food loss and food waste. The specific projects being addressed is something we discuss and decide with the members and the board – and with inspiration from our international advisory panel.

Linse

In 2021 ONE\THIRD will focus on

Consumer behavior, information and donation – with a specific focus on the Danish national day of food loss and waste awareness and our campaign Denmark saves Food. Read more about that work here

International knowledge and capacity building – with a specific focus on contributing to a possible International standard on food loss and waste, and our Network and Knowledge Sharing Group “Partnerships on food loss prevention and sustainable value and cold chains in developing and non-EU countries” Read more about our international work here

Innovation, technology and the sharing of new, effective solutions – ONE\THIRD would like to start a conversation about innovation and new technology that can help combat the issue of food loss and waste. More to come.  

Our voluntary agreement on food loss and waste Denmark against Food Waste is always on our minds. Contact us if you would like to be a part of the solution.

working groups 2019-2020

Målrettede indsatser

Arbejdsgruppen har haft fokus på at forbedre grundlaget for offentlige og private indsatser. Derfor har gruppen arbejdet med at ensrette virksomheder og organisationers opgørelser af madaffald, inkl. madspild, herunder beskrive fælles metoder til disse opgørelser. Dernæst har der været fokus på konkrete madspildsreducerende indsatser, hvad der gør dem effektfulde samt hvordan vi bedst inspirerer hinanden til handling.

Der er udarbejdet et rammenotat, der indeholder 3 metoder, som virksomheder og organisationer anbefales at benytte, når de opgør deres madaffald, inkl. madspild. Rammenotatet er suppleret med fire vejledninger for primærproduktion, fødevareindustri, detail og engros samt servicesekroren. Vejledningerne understøtter virksomhedernes organisatoriske implementering af madspildsmålinger.

Rammenotatet inklusiv vejledninger ligger til grund for Danmarks frivillige aftale Danmark mod Madspild, hvilket betyder at medlemmer af aftalen forpligtiger sig til at anvende de metoder, som beskrives i rammenotatet, når de måler og indberetter deres madaffald, inkl. madspild. Gruppen har arbejdet tæt sammen med medlemsvirksomhederne fra Danmark mod Madspild.

I 2021 er det forventningen at et Best Practice og Case Katalog udgives.

Alle materialerne kan findes på Danmark mod Madspilds hjemmeside her.

 

Oplysning, uddannelse og undervisning

Arbejdsgruppen har haft fokus på at understøtte danskernes engagement i kampen mod madspild.

En del af medlemmerne har planlagt fejringen af Danmarks første nationale madspildsdag den 29. september 2020. Der er i den forbindelse udviklet kommunikationsmaterialer til brug på dagen herunder udviklingen af det overordnede koncept ”Danmark redder Maden” – samlet i en digital pakke, som virksomheder og organisationer kan bruge i deres direkte kommunikation om madspild til de danske forbrugere.

Du kan finde mere information om Danmarks nationale madspildsdag og ”Danmark redder Maden” her.

Der er også blevet arbejdet med civilsamfundets muligheder for at indgå som løsning i forbindelse med virksomheders donation af overskudsvarer. I tænketankens arbejdsgruppe med fokus på donation af overskudsmad er der igangsat et arbejde med udarbejdelse af en vejledning om donation fra supermarkeder. I 2021 udvides dette arbejde, så vejledningen omfatter flere brancher.

Der er bl.a. delt viden om nuværende undervisningsmaterialer målrettet børn og unge.

I forlængelse af det har Madkulturen og Forbrugerrådet Tænk taget initiativ til at drive et projekt med fokus på tiltag målrettet ”Madglæde - og mindre madspild blandt unge”. Læs mere om dette projekt her: https://www.madkulturen.dk/projekt-indsats/unges-madglaede-og-madspild/ og andre projekter igangsat af tænketanken her.

 

International videns- og kapacitetsopbygning

Arbejdsgruppen har fokus på Danmarks bidrag til den globale indsats om reduktion og forebyggelse af fødevaretab og madaffald inklusiv madspild, herunder navnlig at understøtte lande, som endnu ikke har opnået fremskridt på området.

Der er udarbejdet en international strategi, der har fokus på initiativer, der skal sikre, at Danmark bidrager til indfrielse af FN's verdensmål 12.3. inden 2030.

Den internationale strategi er godkendt af bestyrelsen, og udarbejdet med inspiration fra anbefalingerne fra tænketankens internationale inspirationspanel, som består af eksperter fra internationale organisationer og globale virksomheder.

Læs mere om tænketankens internationale arbejde her

 

Innovation på tværs af værdikæden og muligheder for SMV’er

Medlemmer af gruppen har præsenteret projektideer og givet feedback. Der er igangsat tre projekter med deltagelse af flere af gruppens medlemmer.

meetings 2019-2020

The list will be updated regularly.

Date 18.09.2019 - Målrettede Indsatser

Date 18.09.2019 - Danmark mod Madspild

Date 06.11.2019 - focus area: Surplus Food

Date 15.01.2020 - focus area: Innovation

Date 22.01.2020 - focus area: International knowledge

Date 29.01.2020 - Målrettede Indsatser og Danmark mod Madspild

Date 15.06.2020 - Målrettede Indsatser

Date 16.06.2020 - Danmark mod Madspild

 

MEMBERS AND WORKING GROUPS (DANISH)
RULE OF PROCEDURE
Apples

FOLLOW OUR WORK AND JOIN THE CONVERSATION AT 

FOLLOW OUR WORK AND JOIN THE CONVERSATION AT 

Sign up for our newsletter
scroll