DANMARK MOD MADSPILD
50% MINDRE MADSPILD INDEN 2030

Danmark mod Madspild er et nyt initiativ, der gennem et åbent samarbejde og en samlet bevægelse har som mål at halvere madspildet i Danmark inden 2030.

Initiativet har sit afsæt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor det globale madspild pr. indbygger skal halveres inden 2030. Og der er også plads til forbedringer 
i Danmark, hvor vi hvert år smider mere end 700.000 tons fødevarer væk.

Image 1

HJÆLP OS BEKÆMPE
MADSPILD

Vi skal gøre noget ved vores madspild – og vi har også mulighed for at tage store skridt. I hvert fald hvis vi arbejder sammen. Derfor introducerer vi nu Danmark mod Madspild. Initiativtagerne er 15 forskellige virksomheder inden for dansk detailhandel og dansk fødevareproduktion samt interesseorganisationerne Stop Spild af Mad og FødevareBanken.

VI HÅBER, AT MANGE FLERE VIL TILSLUTTE SIG

Det første skridt består i al sin enkelthed i, at alle deltagere hver især forpligter sig til at måle og offentliggøre fremskridtet i forhold til madspild en gang om året. Målt efter den samme standard og med det erklærede mål at nedbringe eget madspild med 50% inden 2030.

DOWNLOAD VORES LOGO
OG VIS I ER EN DEL AF BEVÆGELSEN

Som en del af Danmark mod Madspild gør din virksomhed en forskel for Danmark og verden.
Det kan man godt tillade sig at være stolt af.

Ved at downloade det officielle logo kan I vise kunder og interessenter, at I er med i initiativet. Brug logoet frit på jeres hjemmeside og kommunikationsmaterialer – måske det inspirerer andre til at støtte op om bevægelsen.

Full Width Image 4

GØR EN FORSKEL …

GØR EN FORSKEL …

SÅDAN KAN DU GØRE EN FORSKEL SOM BORGER

Når det gælder madspild, kan selv små tiltag gøre en stor forskel. Også inden for hjemmets fire vægge.
På Stop Spild af Mads hjemmeside kan du finde en masse gode råd til dig som forbruger, der gør det lidt lettere at begrænse madspildet i hverdagen.

Du kan også besøge Stop Spild af Mads Facebookside og dele dine egne tips til, hvordan du minimerer dit madspild i hjemmet.

FÅ GODE RÅD TIL AT STOPPE MADSPILDET

INITIATIVTAGERNE TIL
DANMARK MOD MADSPILD

Klik på deres logo for at læse deres begrundelse for at være med.

Danmark mod Madspild er et ambitiøst tiltag, og jeg er stolt over, at vi og en række af landets største virksomheder vil arbejde tæt sammen om at løse en fælles udfordring, nemlig madspild. Det kommer til at kræve åbenhed, mod og et stort stykke arbejde at halvere vores madspild, som vi alle forpligtiger os til. Men der er ingen tvivl om, at vi i fællesskab med vores leverandører, som har tilsluttet sig, øvrige virksomheder og ikke mindst forbrugere kan levere det afgørende skub mod at nå vores ambitiøse målsætninger.

Per Bank, administrerende direktør i Salling Group, der bl.a. har føtex, Netto og Bilka

Halvering af madspild er en konkret målsætning for Arla i 2030. Vi deltager i ”Danmark mod madspild”, fordi vi ønsker at bidrage med vores viden og erfaringer på området og i erkendelse af, at madspildsudfordringerne skal løses via stærke, kollektive og koordinerede indsatser.

Maja Møller, CSR ansvarlig for Arla i Danmark

En del af vores DNA hos Alfred Pedersen & Søn er at passe på vores ressourcer, det gælder miljø og mennesker. Madspild har længe været et alt for stort problem, og vi er både stolte over og glade for at være en af stifterne af det nye partnerskab sammen med Salling Group, som vil reducere madspild radikalt de kommende år.

Mads Ulrik Pedersen, CEO i Gartneriet Alfred Pedersen & Søn

Madspild er et emne, der ligger os meget på sinde i føtex. En halvering af vores madspild er et ambitiøst mål, og vi er klar til at tage udfordringen op. Vores dagligdag er fyldt med forskellige initiativer lige fra, hvordan vi opfylder varerne i butikkerne til vores samarbejde med Wefood – verdens første supermarked med overskudsmad. Vi ser frem til at få endnu flere ideer med de andre deltagere i Danmark mod Madspild og til at se, hvilke resultater vi kan opnå sammen med en målrettet indsats.

Thor Jørgensen, direktør i føtex

Som en af de største kødvirksomheder i Norden har madspild naturligvis stor betydning for os. Ikke kun på grund af at reducere dette, men også på grund af produktionseffektivitet. Vi glæder os derfor til at samarbejde med Salling og de andre i partnerskabet for at finde løsninger og tage yderligere skridt til at halvere madspild senest i 2030.

Jukka Nikkinen, EVP Denmark and International, HKScan

Nestlé ser kampen mod madspild som et af de vigtigste emner overhovedet. Madspild er desværre meget mere end spild af dyrebar mad – det indebærer også spild af arbejdskraft, naturressourcer og energi til fx produktion og transport. Læg så dertil, at vi bliver ca. tre milliarder flere på kloden i 2050. Derfor skal der gøres meget mere mod madspild både nu og i fremtiden. Nestlé Danmark ser meget gerne Danmark blive foregangsland for ideer og metoder til reduktion af madspild, og vi synes derfor, at Danmark mod Madspild er et fantastisk initiativ, som vi støtter op omkring.

Henriette Kjær Schmidt, landechef hos Nestlé

For Naturmælk giver det god mening at deltage med andre ledende fødevareproducenter om en fælles indsats. En indsats til bekæmpelse og minimering af madspild via en fokuseret indsats. At vi er flere aktører, der arbejder om et fælles samlet mål, giver rigtig god mening.

Leif Friis Jørgensen, direktør i Naturmælk.

Madspild er et område, der er vigtigt for os i Bilka, og vi arbejder hver eneste dag for at blive endnu bedre til at mindske vores spild, end vi var i går. Det kræver en kreativ og målrettet indsats, og vi er altid åbne over for nye, spændende tiltag. Derfor er vi glade for at være med til at starte Danmark mod Madspild, hvor vi netop får muligheden for at samarbejde på tværs af forskellige fødevareaktører og blive endnu bedre til at passe på vores fælles ressourcer.

Mark Nielsen, direktør i Bilka

Vi ser frem til at kunne medvirke til, at hele samfundet øger sit fokus på at reducere madspild. Langt størstedelen af vores madspild går til dyrefoder, men vi glæder os til at reducere det væsentligt. Det bliver en stor udfordring, men med inspiration fra projektets øvrige deltagere tror vi på, at det kan lykkes.

Niels Petersen, CEO i Carletti

Hos Unilever, der står bag varemærkerne Knorr og Hellmann’s, er bæredygtighed og reduktion af madspild allerede et fokusområde. Vi arbejder aktivt med en række initiativer, der er med til at mindske madspild i Danmark og i resten af verden. Vi støtter op om FN’s verdensmål om at halvere madspild inden 2030 – og vi har kommittet os til at nå de ambitiøse mål inden 2030. Partnerskabet ”Danmark Mod Madspild” ligger i naturlig forlængelse af vores ønske om at sætte endnu mere fokus på at mindske madspild i Danmark, og vi glæder os til i samarbejde med de øvrige partnere at sikre, at endnu mere mad bliver nydt og ikke spildt.

Bjarne Steen Jensen, administrerende direktør i Unilever

Gennem mere end tre årtier har familievirksomhederne Løgismose og Meyers arbejdet målrettet for at skabe en transparent fødevareproduktion med fokus på velsmag, ansvarlighed og mangfoldighed. Det gælder også madspild, hvor vi dog længe har følt en forpligtelse til at centralisere og løfte indsatsen betragteligt og gå med blandt de forreste. Derfor er vi begejstrede over den spændende udfordring, der ligger foran os med ”Danmark Mod Madspild”.

Vi glæder os til at nyde godt af de erfaringer, som flere af partnerne i projektet allerede har draget og til den dialog og sparring, der kommer ud af at sætte så stærke spillere sammen.

Vi ser også frem til at give alt det, vi lærer i processen, videre til kunder, gæster, leverandører, samarbejdspartnere og vores mange følgere på sociale medier, og inspirere til hvordan man kan reducere madspildet i de danske husholdninger såvel som virksomheder.

Tørk Furhauge, CEO i Løgismose Meyers

I Netto mener vi, at mad skal spises, og vi tester hele tiden nye tiltag i kampen mod madspild. Til hverdag arbejder vi med alt lige fra Fødevarebanken, der uddeler vores overskudsmad til varmestuer og børnehjem, til vores “Mad-skal-spises”-app med information om, hvilke varer vi har sat ned i pris på grund af deres holdbarhed. Madspild er en af de største og samtidig mest ærgerlige kilder til forurening af kloden, så vi glæder os til at få nye ideer med de andre initiativtagere og deltagere i Danmark mod Madspild.

Brian Seemann Broe, direktør i Netto Danmark

Vi har opstillet nogle ambitiøse mål i Stryhns i forhold til bæredygtighed og mindre madspild. ”Danmark mod madspild” er et godt initiativ i forlængelse heraf, hvor vi forpligter os til at halvere vores madspild inden år 2030. Dette er en ambitiøs målsætning, som vi vil opnå via et gensidigt partnerskab igennem hele værdikæden, fra os som producent, til vores kunder og helt ud til vores slutbrugere.

Kristian Kornerup Jensen, Adm. Direktør hos Stryhns

At reducere madspild handler om at se på vores råvarer med nye øjne. Kaffe er en knap ressource, som vi kan udnytte bedre. Fagfolk og forskere estimerer, at man i dag blot anvender 3-5% af kaffeplantens potentielle ernæringsværdi. Dette skal vi ændre på. Kaffe rummer for eksempel en høj næringsværdi i form af både proteiner, antioxidanter, vitaminer m.m., som vi ikke udnytter i dag med den gængse måde at anskue og tilberede kaffe på.

Lars Aaen Thøgersen, udviklings- og kommunikationschef hos Peter Larsen Kaffe

Hos Kohberg Bakery Group har vi stort fokus på miljøet, både når det gælder vores råvarer – for eksempel bager vi kun med korn uden stråforkorter – og vores fokus på at minimere vores CO2-forbrug.
Derfor er det helt naturligt, at Kohberg er en del af ”Danmark mod madspild”. Fordi vi som virksomhed har et ansvar for at være en aktiv del af en bæredygtig udvikling til gavn for de kommende generationer.

Peder Christensen, adm. direktør hos Kohberg Bakery Group

FødevareBanken er en stor aktør i fødevarebranchen, som konkret hjælper virksomheder til at nedbringe deres madspild og oven i købet sørger for, at socialt udsatte får et dejligt måltid mad og samvær omkring det. Derfor er vi selvfølgelig med i Danmark mod Madspild.

Karen-Inger Thorsen, direktør i FødevareBanken

Danmark mod Madspild er det første initiativ i landet, som samler fødevareaktører om at offentliggøre deres tal på madspild. Og hvad kan måles, kan også mindskes. Det er rigtigt positivt at kampen mod madspild ikke kun favner forbrugere, men er også begyndt at fokusere på fødevareproducerende aktører og detailhandlen.

Selina Juul, stifter og bestyrelsesformand i Stop Spild Af Mad.

VI STØTTER OP OM
DANMARK MOD MADSPILD

Kolding
Wefood
Projekt
Too Good To Go
Kolding
scroll